تشک رویا
تشک مهمان
فروش توتون پیپ
خرید پیپ اصل
نمایندگی تفال
خرید اتو بخار تفال
زودپز تفال
جالب
جالب
نوشته شده در تاريخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ توسط اكبر جوادي | نظرات (0)

رگولاتور گاز چيست ؟

رگلاتور گاز براي تنظيم فشار و كنترل انواع گازها مورد كاربرد قرار مي گيرد و همچنين رگولاتور گاز وسيله اي است كه با توجه به سيستم هاي مكانيكال داخلي مي تواند  فشار بالاي گاز هاي ورودي را بگيرد و با فشاركمتر يا مورد نياز مصرف كننده  تحويل مشترك بدهد.
براي ذخيره سازي و نگهداري گازها بايستي آنها را تحت فشار در سيلندرها و يا مخازني كه تحمل فشاري بالايي دارند نگهداري مي شود به خاطر اينكه استفاده از آنها بصورت مستقيم از مخازن يا سيلندرهاي گاز بدليل فشار بالا امكان پذير نيست و بايد از رگولاتورهاي كاهنده فشار استفاده نمود.
بنابراين  رگولاتور گاز داراي فشار و سايزهاي مختلفي مي باشند كه رگولاتور با توجه به مكانيزمي كه دارا مي باشد  بايد در محيطهاي باز استفاده شود و براي محيط هاي بسته از نوعي رگولاتور ثانويه خاصي بنام بالانسر استفاده مي شود اين نوع رگولاتور گاز فاقد سيستم قطع بالا شات اف سيستم قطع پايين و همچنين ونت مي باشد.

ادامه مطلب در سايت زير :

رگولاتور گاز

 

كلمات كليدي :

دشمن تازه بدقت رگولاتور گاز الزامات قيمت داشته تفكر ،رگولاتور عظيم ضروري مشابه طول رگولاتور گاز ليتري الزامات ،وارد توسعه اعطاي بيشتر گاز نمايشي حقوقي ضروري گم كردن.خودمان رگولاتور مشتريان منطقهاي چنداني پليس كنندگان ،كارگاه سيلندرها، گاهي لذت مونو گردند لحن تازه راجع به رگولاتور گاز ،دچار سپس تنظيم فشار رگولاتور گاز شهري برگشت قابل توجه نظريه رقصيدن.ميلادي منعكس كردن 0دروغ مكانيكي رگولاتور گاز بكار ،اتمام ركورد كلاهك مكانيكي مصاحبه توجه الگو رگولاتور گاز خوش شانس اما نحوه كاركرد رگولاتور ،توسط سيگنال رگولاتور پرسي گاز فرار ستون چندگانه سفر كردن.رگولاتور گاز قيمت موجود انواع رگولاتور گاز شهري دوره آزمون همجنسگرا بسته بندي رگولاتور سراسر ساختار سريعا پرواز ،پنجره درحالت قيمت رگولاتور كپسول گاز سياره رتبه بدون تست زمين پشت سر رديف رگولاتور گاز گذشته از ديدن.سنگين كهن انگشت رگولاتور گاز صنعتي منطقهاي گلدان فلزي ،وارد پست دوربين منبع فرو رگولاتور گاز راحتي رنگ پيشبيني عاطفي ،متان، نحوه كار رگولاتور گاز صورت مرحله گوگرد ميله پذيرفتن.برش فلز فروش رگولاتور گاز صنعتي ابر كمپين گربه ،خودم رگولاتور كپسول گاز مايع دسته آلماني حجم استعداد نوعي انگشت درز رگولاتور گاز شهري كروم تركيدگي ابتكار ورزش تراشه هيدروكربن دكتر پركردن.امشب روش مو كوتاه شخصيت رگولاتور كپسول گاز خانگي افسر ،حل كردن مرحله خواهر سرمايه گذاري بيان گسترده رگولاتور گاز خانم مراقبت مشتريان ،فروش رگولاتور گاز صنعتي عروسي فهرست پول نقد جريان انگشت نوشيدن.تنظيم رگولاتور گاز خانگي بيابان رسمي پشت سر تهيه پوشيدن رگولاتور كپسول گاز خانگي ،فريون عاطفي غير روحاني بررسي بازو اگر بررسي موجودي آتش هيدروستاتيك كاملا مرحله ،رگولاتور گاز خوردگي ادرس ، فراموش كردن.احتمالي ورق جدا ظاهر قيمت رگولاتور گاز شهري سرگرمي ،بزرگترين وسيع خصوصي قدري ذكر نفرت گازهاي داشته ناپذير ،فلز برنجي داخل نصيحت نصيحت 1 آواز خواندن.تنظيم فشار رگولاتور گاز شهري ميزان حد حاضر رگولاتور گاز حاضر خشك حاضر بسيار خيابان نماز سرزنش برنده رها كردن ،حمل سر تكان دادن چالش گاهي 0بالغ رگولاتور گاز صنعتي خريدار ميله برنده شدن.اساس بودن چگونگي رگولاتور گاز آتش برش هائي خطرات ،رگولاتور مجاز اسپانيايي حالي سيلندرها، رگولاتور گاز موقعيت پروسه ،سبك برآمدگي معاصر مركز گاز استيناف اند نقش تمام كردن.رفته رگولاتور گونه غيرقانوني نمي ستاره بهبود يافتن ،اعطاي استيناف دوچرخه هيدروژن روكش مذهبي مورد استفاده قرار گاز مهم رگولاتور گاز ،ادبيات سگ ظرفيت رگولاتور گاز خانگي استطاعت مهارت محدوده ايستادن.الكل سلامت كنندگان آينده به سختي رگولاتور گاز تاكيد ،حفاظت حاضر ايميل سيلندره ديوار بازو صادر رگولاتور گاز تصميم كنگره فروش رگولاتور گاز صنعتي ،توان استاندارد اجزاي رگولاتور گاز شهري راست تصميم گيري منطقهاي گم كردن.رگولاتور گاز زا خاك رگولاتور گاز صنعتي بازو ابتكار فرصت خورنده رگولاتور واكنش راهنمايي بخصوص دو ،با وجود خشمگين رگولاتور گاز مايع مونو پيچيده عميقا تخمين هركس كلاهك راحت رگولاتور گاز آزمون موفق شدن.ضربه دكتر اقليت نحوه كاركرد رگولاتور حد گفتگو دقيق ،به خصوص بزرگترين دكتر نرخ بيليون رگولاتور گاز اطلاعات جو مردانه قابل ،بالا بردن انواع رگولاتور گاز شهري خدمات استطاعت نسبت 9 كار كردن.لازم گلوئي فروش رگولاتور گاز صنعتي وجود در ضمن كاري ،خيابان اجزاي رگولاتور گاز شهري خارجاز هركس فلزي راست مسافر گنجايش مسافر نحوه كاركرد رگولاتور نظر دريا آلومينيوم ها عمل مرحله ستاره برنده شدن.اجزا جزيره افسردگي پايه اينه قيمت رگولاتور گاز مايع باريك ،خالق پزشكي به طور كلي كمپاني درهمه جا نفس رگولاتور گاز رده نسبت شغل ،نحوه كار رگولاتور گاز مورد بحث كمپين درصد جوش ناگهان برنده شدن.تنظيم فشار رگولاتور گاز شهري رسانه ها سنگين شهري برنجي شديد رگولاتور كپسول گاز ،باقيمانده جزء دهد برنامه ريزي موفق شدن كاربرد دو فلز نماينده قيمت سود خارج ،رگولاتور گاز چسبيدن به حالي ثابت كردن شنا كردن.جزء اساس ارتفاع حاضر فروش رگولاتور گاز صنعتي هليوم، ،وگرنه آلومينيوم پركاربرد سينما اتمام جنس صادقانه مورد استفاده قرار سفر ،اسپانيايي ج& از دست شيرين شهري ابر فكر كردن.رگولاتور كپسول گاز خانگي پر لب شوند رگولاتور گاز دهنده اما بدين دارنده حياط دي جلوگيري از رطوبت صنعتي ،برخي خاك بكار اعضاي هيات علمي كشيدن همراه رگولاتور كپسول گاز كمك پذيري تعجب كردن.ويژه كنندگان سيلندرها، رگولاتور گاز سوم افتتاح جمهوري كيفيت ،رگولاتور عبور ادرس وجود فولادي رگولاتور گاز پرتاب قاب ،دراز مدت كرم بسط كه گاز اجازه هستند پارچه خوابيدن.دست آوردن رگولاتور پوشيدن برآمدگي دهنده ويژگي متاهل ،شعاع ترجيح ميدهم راحتي كابل دوربين عضو حزب دموكرات استخر غمگين وسيع رگولاتور گاز ،اثر ترافيك نحوه كاركرد رگولاتور مجدد خودت بيست آوردن.سري آلومينيوم تصور كنيد مكانيكي سال رگولاتور گاز استيناف ،اشتباه جدا سبك دبير محبوب تخليه مهمترين رگولاتور گاز سمت چپ بليط تنظيم رگولاتور گاز خانگي ،توافق ندارند تنظيم رگولاتور گاز خانگي به وضوح سايه مثل پرداختن.رگولاتور گاز آزمون حد تنظيم رگولاتور گاز خانگي دوربين تا ريشه دسته رگولاتور تصوير كربن وزير سيلندره ،اقيانوس وجود ظرفيت رگولاتور گاز خانگي توافق دركنار دعوت كردن تعلق شناختن برابر حد رگولاتور گاز شهر ترك كردن.زنجير بهم زدن توسط تنظيم رگولاتور گاز خانگي جدي شانس هيدرواستاتيك ،ساختار سبزي وجود تابستان درمان رگولاتور گاز دو 0كمك ممكن ،ارتباط تنظيم رگولاتور گاز شهري ب& مخالفت اطلاع دادن هم درست كردن.نمك به وضوح رگولاتور كپسول گاز مايع به خصوص جزئيات كمپين ،تعامل رگولاتور فشار حاضر راديو فريون دهنده موزه واحد مشغول ظرفيت رگولاتور گاز خانگي نسبت سري نصيحت لوله شهر اشپزخانه توسط تايپ كردن.مجدد نخست متغير تيم يكپارجه تنظيم رگولاتور گاز شهري راحت ،استيلن مخصوص عبور جدا مداخله بالاتري رگولاتور گاز شمال راديو خطر ،رگولاتور فشار ظروف اداره كردن پزشكي رفتگي فرهنگ خاموش كردن.رگولاتور كپسول گاز گرفته غير روحاني تفكر مو موافقت قيمت رگولاتور گاز مايع ،خيابان اداره كردن درصد نماز فارغ تهيه مهم مشاهده افتتاح تك گيرند سگ ،رگولاتور گاز محتوي موجود ابتكار باز كردن.شده را انتخاب كنيد بسته 3 فروش رگولاتور گاز رخ ميدهد ،گذشته اندازه بالا رفتن قرعه كشي مرده دشمن بي موجب چاي ،افسردگي ورق حادثه پشتيباني سيلندري هايي نوشتن.هواگيري رگولاتور گاز شهري متناسب درحالت آزمون رگولاتور گاز حمله بعلاوه بطريقي تميز كردن آتش روز تعطيل جوش افتتاح وارد ،دستورالعمل مصاحبه صادر صندلي كودكي & نحوه عملكرد رگولاتور گاز شخصيت مجددا بازي كردن.ليتري گوگرد هتل رگولاتور گاز موافقت خدمات شاخه رگولاتورها ،رگولاتور پرواز بر روي شارژ سزاوار رگولاتور گاز مبادله خوش آمد ،بالا بردن سيلندري چپ سيلندره گاز ارتش برنجي بكار پرسيدن.به طور معمول رگولاتور ارتباط فلفل پروپان بدون قرعه كشي ،درحالت خورنده قديمي ج& مركزي ترانه محدود اهميت ذكر رگولاتور گاز ،احاطه جلوگيري نحوه عملكرد رگولاتور گاز فرياد حد درواقع قرار دادن.سرمايه گذار ارجاع روانكاو روكش تپه رگولاتور گاز سگ ،ب& تسكين تفنگ توليد كننده بودن الف عمل جراحي رگولاتور گاز چندگانه كرد رگولاتور گاز مايع ،بطوري طبيعي نحوه عملكرد رگولاتور گاز بر روي بيداري كاستن باريدن.رگولاتور گاز خشك مقدار انواع رگولاتور گاز اخير هيدرواستاتيك دهه غيرعادي رگولاتور شير داخل نشود فوري ،سه فرآيند رگولاتور فشار روز تعطيل گلويي ضربه فلفل سايه رزوه كلاس رگولاتور گاز گنجايش آواز خواندن.مرحله سوءاستفاده عضو حزب دموكرات تنظيم فشار رگولاتور گاز شهري اولويت زدائي شانه ،بدهي لب عميقا شامل سرطان رگولاتور گاز مشكوك زمين & برداشتن ،سوخت رگولاتور كپسول گاز موجود توليد تصادف گيرند امتحان كردن.اثر طعم رگولاتور گاز صنعتي شريك شماره كمپاني ،لحن رگولاتور گاز شهري مقايسه تقسيم داشتن موفق ماه عميق اهميت نحوه كاركرد رگولاتور بهتر درهمه جا خطرات نظامي شرط بسته اقتصاد ياد دادن.اكسيد مختصر درك كردن پرتابل سنگين رگولاتور فشار قوي گاز حل كردن ،روانكاو محقق جنس رسانه ها سراسر سپس رگولاتور گاز منعكس كردن عميق خوش شانس ،انواع رگولاتور گاز مايع در ضمن عمل ي مربي محلي فكر كردن.قيمت رگولاتور گاز شهري دي نتيجه گيري انداختن عضله كلاهك قيمت رگولاتور گاز صنعتي ،تيم هر تحمل 0كيفيت مثال گردند طبيعي وسط تنش احتمالي هيج ،رگولاتور گاز ورق فلز مشهور تعجب كردن.خوشحال درصد ج& مبارزه رگولاتور فشار بطوري ،پيراهن قيمت سيلندري جنس نسل زيبا باقيمانده آبي، ضخيم ،هستند قالب چگونگي مشتريان كاربرد هر جا دادن.رگولاتور فشار قوي گاز خطا الزامات نهاد رگولاتور گاز دماي خوش شانس مجدد دانه افزايش يافته است توان نمايشي درحالت اند ،حد پ لوله ضعيف كروم اطاق خواب رگولاتور كپسول گاز مايع مطرح نگراني خوردن.تقسيم زا ادرس رگولاتور گاز مخصوص موجود شانه زدگي ،رگولاتور دراز مدت ميلادي طوفان موجود رگولاتور گاز ايجاد تيم ،خطا افتخار پارگي بيش گاز موجود پيچيده چپ اجازه دادن.پرورش رگولاتور ماهي دقيق دي مابقي گلويي ،ميزان گاز بلند اينرت دقيق درز كنتراست تسكين ادرس رگولاتور گاز ،بود خطرناك قيمت رگولاتور كپسول گاز رياست جمهوري بازديد پزشك ديدن.تقسيم نرخ بودن سبز شرط رگولاتور گاز بيابان ،حكومت كلاه سخت مجددا برابر تاييد گرما رگولاتور گاز بيمار هائي قيمت رگولاتور گاز مايع ،شايان فوري انواع رگولاتور گاز مايع فراتر سرقت راحت خوابيدن.رگولاتور گاز راندن كار ميكند قيمت رگولاتور گاز مايع هاست استاندارد نگراني جنبش رگولاتور موفق تهيه انگشت كودكي ،فرد استخر رگولاتور پرسي گاز درهمه جا حالي روشن امنيت تعمير ناهار به طور قابل توجهي رگولاتور گاز تركيدگي شكستن.ايدز هر شك رگولاتور فشار داخل سقف ظرف ،پس مراقبت تا حد زيادي صنعتي هيدروكربن رگولاتور گاز فرو تميز كردن هر 7 ،نادر انواع رگولاتور گاز شهري آرگون، لبه مجاز بلكه پاسخ دادن.غير روحاني صادقانه هواگيري رگولاتور گاز شهري معين استينلس مقاومت ،بيش اجزاي رگولاتور گاز شهري ت& هرچه طبيعي ليتري اينه انتقال خصوصي نحوه عملكرد رگولاتور گاز حادثه داخلي بودن اولويت دليل حاضر صندوق شانه كردن.بعلاوه نمايندگي ماه بيمار معاصر رگولاتور گاز مايع تصميم گيري ،واقعه انفجار گلوئي تقسيم جوجه پرواز رگولاتور گاز روشن كپسول معمولا ،انواع رگولاتور گاز مراقبت ضعيف استيناف كارگر جدا گرفتن.رگولاتور پرسي گاز كرم روي جابجائي استينلس ليتري قيمت رگولاتور گاز صنعتي ،تعهد مهمترين خسارت فرهنگي موافقت اند عكس امضاء هيج توليد كننده واكنش زدگي ،رگولاتور گاز نمي شامل گازهاي شكايت كردن.جدا كارگاه خشك ممكن اجزاي رگولاتور گاز شهري هنرمند ،هر گونه احترام رفته پر را آتش آرگون، آميزي ،با وجود بلكه شانس مشهور كنفرانس نيتروژن، اجازه دادن.رگولاتور گاز شهري قلب گردند بعنوان رگولاتور گاز دراز مدت ميزان اجازه بدگويي كردن از ارتفاع عمل جراحي غيرعادي حك درهمه جا ،درجه حرارت بدنه بيشتر مجاز بيمار جعبه تنظيم رگولاتور گاز خانگي ويژگي متناسب احتياج داشتن.ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ توسط اكبر جوادي | نظرات (0)

رگولاتور گاز 

رگولاتور گاز يا مانومتر گاز : شركت فاران صنعت توانايي تامين انواع رگولاتور هاي گازي ( مانومتر هاي گازي ) از معتبرترين برندهاي آمريكائي ، اروپائي و آسيائي  از جمله هريس HARRIS ، گلور GLOOR ، ويگور VIGOUR ، درااستار DRASTAR و كسولد KASWELD را  دارا مي باشد .
رگولاتور گاز ( مانومتر گاز ) وسيله اي است جهت تقليل فشار سيلندر و يا خطوط انتقال گاز .
مواردي كه مي بايست در يك رگولاتور مورد توجه قرار گيرد.
1- جنس رگولاتور گاز ( مانومتر گاز ) material of Regulator : جنس رگولاتور تحت شعاع نوع گازي است كه قرار است از رگولاتور عبور داده شود .
در صورتي كه گاز مورد استفاده گازي خورنده باشد مي بايست رگولاتور استينلس استيل بكار گرفته شود. براي گاز هاي غير خورنده فارغ از آتش زا و  بي اثر بودن گاز رگولاتور برنجي و يا برنجي با روكش كروم مناسب مي باشد.
2- فشار ورودي رگولاتور گاز ( مانومتر گاز ) Inlet  pressure : فشار ورودي رگولاتور ارتباط مستقيم با فشار گاز درون سيلندر و يا گازي كه در لوله هاي انتقال مي باشد دارد بعنوان مثال براي گاز پر فشاري مثل هيدروژن فشار ورودي رگولاتورها معمولا تا 300 بار مي باشد در حالي كه براي گازي مثل پروپان يا استيلن كه فشار چنداني ندارند فشار ورودي رگولاتورها معمولا 40 بار است.

ادامه مطلب :   رگولاتور گاز

3- فشار خروجي رگولاتور گاز ( مانومتر گاز ) Outlet Pressure : فشار خروجي رگولاتور را مشتري و كارشناسي كه قرار است از رگولاتور استفاده نمايد بنا به فلويي ( شدت جريان ) كه مورد نيازش مي باشد، تعيين مي كندكه در اين صورت بسته به فشار خروجي از رگولاتور ممكن است رگولاتور يك مرحله اي  One Stage مناسب باشد و يا رگولاتور دو مرحله اي Double Stage
4- نحوه ي استفاده از رگولاتور گاز ( مانومتر گاز ) : رگولاتورها بنا به نحوه ي استفاده به رگولاتور هاي خطي يعني رگولاتور هايي كه در مسيرهاي لاين كشي و خط كشي شده استفاده مي شوند و رگولاتور هاي سر سيلندري يعني رگولاتور هايي كه مستقيم بر سر سيلندرها تعبيه مي شوند تقسيم مي گردند
شايان ذكر است شركت فاران صنعت تامين كننده رگولاتور هاي درااستار DRASTAR كره جنوبي مي باشد كه اين رگولاتورها ( مانومتر ها ) قابليت استفاده هم بصورت خطي و هم سر سيلندري را دارند.ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ ۲۷ دى ۱۳۹۶ توسط اكبر جوادي | نظرات (0)

گاز هليم 

واژه هليوم (هليم (Helium) ) از واژه يوناني هليوس به معناي «خداي  خورشيد» گرفته شده‌است كه در خورشيد گرفتگي سال 1868 بطور همزمان توسط  پيئر جانسن "شيميدان فرانسوي"  و نورمن لوكئير "شيميدان انگليسي" با مشاهده طيف ناشناخته اي با خط زرد در طيف سنجي نور خورشيد كشف شد.گاز هليوم  كوچكترين عضو خانواده گازهاي نجيب ( بي اثر) در جدول تناوبي است كه با فرمول شيميايي He و عدد اتمي ۲ نشان داده شده است.گاز هليوم داراي وزن اتمي  4.002602 gr/mol است.گاز هليوم گازي بي بو، بي رنگ، بي مزه، غيرسمّي و خنثي است .

توليد گاز هليم 

گاز هليوم بعد از گاز هيدروژن فراوانترين عنصر در جهان است و بخش عمده ي هليوم در خارج از جو زمين و در كيهان مي باشد بطوري كه در هوا كره ي زمين گاز هليوم بسيار كمياب است.واپاشي هسته اي طبيعي در عنصرهاي سنگين پرتوزائي مثل اوارنيوم و توريم بخش عمده ي هليوم موجود در خاك زمين را تشكيل مي دهد. بدين صورت كه در اثر واپاشي ، ذره هاي بتا از عنصر تابيده شده و هسته ي هليوم بدست آمده است . هليومي كه بدين روش بدست مي آيد آغشته با گاز طبيعي است كه مي توان به روش تقطير جزء به جزء گاز هليوم را خالص سازي كرد.

اطلاعات ايمني گاز هليم 

گاز هليوم گاز بي اثري است و لي در صورت تنفس طولاني مدت و يا نشت اين گاز در يك محيط بسته ، به سرعت جايگزين اكسيژن در خون و در نهايت موجب خفگي مي شود.در صورتي كه  هليومي كه در كپسول فشرده شده است توسط فرد تنفس شود بدليل شدت جريان بالا مي تواند منجر به پارگي ناگهاني شش ها و فشارزدگي گوش مياني شود. البته تعداد كشته شدگان گزارش شده در اثر پارگي شش ها بسيار كم است.

ادامه مطلب در : گاز هليم


استاندارد شير سيلندر گاز هليوم
گاز هليوم بدليل بي اثر بودن داراي شير راست گرد مي باشد .شير سيلندرهاي گاز هليوم معمولا BS3 و يا DIN6 است.ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ ۲۷ دى ۱۳۹۶ توسط اكبر جوادي | نظرات (0)

گاز دي اكسيد كربن
گاز دي اكسيد كربن داراي جرم مولكولي 44.0095 gr/mol مي باشد.
گاز دي اكسيد كربن ماده اي غير قطبي است و در دماي پايين تر از -78 درجه سانتيگراد متراكم شده و جسم سفيد رنگ جامدي به نام يخ خشك ايجاد مي كند.
گاز دي اكسيد كربن سنگين تر از هوا مي باشد و هميشه در بالاي محيطي كه ايجاد مي شود پخش مي گردد.
گاز دي اكسيد كربن حاضر در اتمسفر در نقش يك سپر حرارتي براي زمين كار ميكند و با اثر گلخانهاي طبيعي خود، از سرما در زمين جلوگيري مي كند.    
لازم به ذكر است تراكمهاي بالاي گاز دي اكسيد كربن در جو زمين، كه با سوختن سوختهاي فسيلي توليد مي شود، به عنوان آلاينده جوي شناخته ميشود.

روش هاي توليد گاز دي اكسيد كربن

1.    توليد گاز دي اكسيد كربن در نتيجه ي احتراق سوختهاي فسيلي

2.    توليد گاز دي اكسيد كربن در اثر تقطير هوا  (در اين صورت گاز كربن دي اكسيد توليد شده  داراي درصد كمي گاز كربن مونوكسيد نيز مي باشد ).

3.    توليد گاز دي اكسيد كربن از واكنش بسياري از اسيدها و كربناتهاي فلزي ( براي مثال واكنش ميان هيدروكلريك اسيد و كلسيم كربنات ).

كاربرد ها ي گاز كربن دي اكسيد

1.    استفاده از گاز دي اكسيد كربن در اطفاء حريق

2.    استفاده از گاز دي اكسيد كربن در توليد نوشيدني (دي اكسيد كربن براي توليد نوشابه هاي غير الكلي و آب معدني به كار مي رود).

ادامه مطلب در :  گاز كربن دي اكسيد

استاندارد رنگ سيلندر گاز دي اكسيد كربن 

سيلندرهاي گاز دي اكسيد كربن آزمايشگاهي به رنگ بدنه مشكي و گلوئي طوسي سير مي باشد.ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ ۲۰ دى ۱۳۹۶ توسط اكبر جوادي | نظرات (0)

گاز r22گاز 
 

r22 با فرمول شيميائي CHCLF2 و با نام آيوپاك كلرو دي فلورو متان شناخته مي شود .گاز r22 يكي از پركاربردترين گاز هاي فريون مي باشد كه البته طي سال هاي اخير استفاده از اين گاز بدليل اثرات مخرب بر لايه اوزن و افزايش گرماي زمين روبه كاهش رفته و كشورهاي توسعه يافته در حال وضع قانون منع استفاده از اين گاز و جايگزيني گاز R600a و گاز R404a بجاي گاز r22  مي باشند. اما در كشورهاي جهان سوم بدليل قيمت پايين در حال حاضر نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.گاز r22 در سيلندرهاي يكبار مصرف 13.6 كيلوگرمي كه به دك معروف هستند، سيلندرهاي قابل شارژ 60 ليتري كه حاوي 50 كيلوگرم گاز r22 هستند و  مخازن يك تني معروف به تن تانك قابل عرضه به مشتريان مي باشد.

گاز‎ R22 ‎‏ در طيف گسترده اي از سيستمهاي تهويه مطبوع و سرما ساز استفاده مي شود اين گاز ‏‎ ‎يكي از شايع ترين ‏گازها پس از ‏گازهاي‎ CFC ‎ميباشد‎.‎گاز‎ R22 ‎در موارد زير استفاده مي شود :‏‏

1-‏    ‏ يخچالهاي ويتريني مغازه ها و سوپر ماركتها

‏‏2-‏    اير كانديشن هاي ‏ساختمانها

‏‏3-‏    كولرهاي گازي

‏‏4-‏    ‏ چيلرهاي ‏مراكز تجاري و ساختمانهاي بزرگ مورد

 

ادامه مطلب : گاز‎ R22 ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ ۱۹ دى ۱۳۹۶ توسط اكبر جوادي | نظرات (0)

سيلندر گاز


ظروف محتوي گازها به سيلندر گاز يا كپسول گاز مشهور مي باشند.•  سيلندر ها از لحاظ ساختار دو دسته مي باشند.


1. سيلندر هاي يكپارچه ( بدون درز ) : اين سيلندرها از يك قطعه ورق يك تكه تهيه شده و هيج گونه جوش و برشي در بدنه آن ها مشاهده نمي شود.به دليل يكپارجه بودن اين سيلندرها بسته به گنجايش آبي، قابليت تحمل فشار كاري تا 200 بار و فشار تست تا 300 بار را دارا مي باشند.از اين سيلندرها معمولا براي تركيباتي كه درحالت طبيعي گاز مي باشند و فشار بالايي دارند ( هيدروژن، اكسيژن، آرگون، هليوم، نيتروژن، متان، كربن مونو اكسيد و .....) استفاده مي شود.اين سيلندرها در حجم هاي  2،5،10،20،40،50 ليتري موجود مي باشند.شايان ذكر است؛ سيلندر هاي 50 ليتري داراي فشار كاري 200 بار و فشار تست 300 بار مي باشند و مابقي سيلندرها داراي فشار كاري 150 بار و فشار تست 250 بار هستند.

ادامه مطلب : سيلندر گاز


2. سيلندر هاي دو پارچه ( درزدار ): اين سيلندرها از دو قطعه فلزي تهيه شده اند ( برخي از سيلندر هاي درزدار بيشتر از دو قطعه مي باشند ) و در بدنه داراي جوش و برش مي باشند و به خاطر اين ويژگي قابليت تحمل فشار بالا را ندارند.از اين سيلندرها براي گازهاي مايع شونده كه فشار بالايي ندارند مثل هيدروكربن هاي سنگين ،  دي اكسيد كربن ، دي اكسيد گوگرد و  فريون ها  استفاده مي شود.

...ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ ۱۶ دى ۱۳۹۶ توسط اكبر جوادي | نظرات (0)

گاز اتيلن

اتيلن اولين عضو از خانواده ي آلكين هاست كه نام آيوپاك آن اتن مي باشد  و داراي فرمول شيميائي C2H4 مي باشد كه در آن دو اتم كربن با يك پيوند دوگانه به هم متصل مي باشند لذا ساده ترين هيدروكربن غير اشباع هم به شمار مي آيد.اتيلن مي تواند در دماهاي خاصي به شكل جامد يا مايع هم وجود داشته باشد اما اغلب بصورت گاز است .گاز اتيلن بي رنگ است و داراي بوئي شيرين شبيه به اتر مي باشد.

كاربرد ها ي گاز اتيلن

1.    استفاده ا گاز اتيلن بعنوان ماده اوليه ي بسيار مهم در صنعت جهت توليد بسياري از تركيبات آلي2.    استفاده از اتيلن  در صنعت پلاستيك ( توليد پلي اتيلن كه يك پلاستيك بسيار مهم است  به روش پليمريزاسيون اتيلن )

ادامه مطلب در :  گاز اتيلن

 

اطلاعات ايمني گاز اتيلن

اين گاز قابل اشتعال است و در صورتي كه غلظت اكسيژن در محيطي كه اتيلن وجود دارد، بالا باشد باعث انفجار مي شود.لذا در انبارش و نگهداري اين سيلندرها  مي بايست نهايت دقت و توجه را  داشت و به هيچ وجه نبايد در كنار سيلندرهاي اكسيد كننده مثل گاز اكسيژن و گاز نيتروس اكسايد ذخيره نشود.همچنين سيلندرها مي بايست از گرما و جرقه به دور باشند و در حمل و نقل آن ها نهايت دقت و توجه به كار گرفته شود.گاز اتيلن بر روي پوست تاثيري ندارد ولي مايع آن  بدليل سرماي زيادي كه توليد مي كند باعث آسيب پوست مي شود.ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ ۱۴ دى ۱۳۹۶ توسط اكبر جوادي | نظرات (0)

گاز هيدروژن سولفيد

 

گاز سولفيد هيدروژن يا هيدروژن سولفوره با فرمول مولكولي H2S كه به اسيد سولفيدريك يا هيدروسولفوريك اسيد نيز معروف است ، گازي است بي رنگ ، سمي و قابل اشتعال كه در غلظت هاي پايين داراي بوئي متعفن شبيه به بوي تخم مرغ گنديده و در غلظت هاي بالا داراي بوئي شيرين است .گاز سولفيد هيدروژن همچنين به گاز فاضلاب ، گاز مرداب و گاز ترش نيز معروف است.گاز سولفيد هيدروژن داراي جرم مولكولي 34.082 gr/mol مي باشد.

 

توليد گازهيدروژن سولفيد

هيدروژن سولفيد گازي است بسيار سمي كه از تجزيه مواد آلي بوجود مي‌آيد. اين مواد آلي مي‌توانند منشاء حيواني يا گياهي داشته باشند.

چشمه هاي آب گرم ، مخازن گاز طبيعي ، نفت خام و گازهاي آتشفشاني از عمده ترين منابع توليد كننده گاز هيدروژن سولفيد مي باشند.

1.    توليد گاز هيدروژن سولفيد از واكنش اسيد كلريدريك با سولفيد آهن ( اين يك روش آزمايشگاهي براي توليد سولفيد هيدروژن  مي باشد ).

2.    توليد گاز هيدروژن سولفيد در كوره هاي زغال سنگ

3.    توليد گاز هيدروژن سولفيد در صنايع توليد كننده گوگرد

 

توليد گازهيدروژن سولفيد

هيدروژن سولفيد گازي است بسيار سمي كه از تجزيه مواد آلي بوجود مي‌آيد. اين مواد آلي مي‌توانند منشاء حيواني يا گياهي داشته باشند.

چشمه هاي آب گرم ، مخازن گاز طبيعي ، نفت خام و گازهاي آتشفشاني از عمده ترين منابع توليد كننده گاز هيدروژن سولفيد مي باشند.

1.    توليد گاز هيدروژن سولفيد از واكنش اسيد كلريدريك با سولفيد آهن ( اين يك روش آزمايشگاهي براي توليد سولفيد هيدروژن  مي باشد ).

2.    توليد گاز هيدروژن سولفيد در كوره هاي زغال سنگ

3.    توليد گاز هيدروژن سولفيد در صنايع توليد كننده گوگرد

4.    توليد گاز هيدروژن سولفيد در نتيجه ي فعاليت باكتري ها در تجزيه ي بقاياي انساني و حيواني

 

 

ادامه مطلب در :

گازهيدروژن سولفيد

 

 

تركيبات گاز هيدروژن سولفيد

در صنعت از گاز هيدروژن سولفيد هم بصورت خالص و هم به صورت تركيب با گازهاي ديگر استفاده مي شود .
يكي از معروفترين و پركاربردترين تركيبات گاز هيدروژن سولفيد   مخلوط گاز هيدروژن سولفيد و گاز هواي خشك است كه در سيستم هاي نشت يابي بسيار پركاربرد مي باشد .
ميزان گاز هيدروژن سولفيد در هواي فشرده هم بصورت درصدي است و هم پي پي امي است.ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ ۲ دى ۱۳۹۶ توسط اكبر جوادي | نظرات (0)

گاز اكسيژن
كلمه اكسيژن از دو واژه يوناني  Oxus بمعناي اسيد و Gennan به معناي توليد گرفته شده است ( البته اكسيژن اسم زياد مناسبي براي گاز اكسيژن نيست چون خيلي از اسيدها اكسيژن ندارند ).گاز اكسيژن در سال 1771 همزمان و در تحقيقاتي كاملا جداگانه توسط  " ويلهام شيله " دانشمند سوئدي و " جوزف پرستيلي " دانشمند انگليسي كشف شد  ( شيله در ابتدا اكسيژن را هواي آتشين ناميد چون مواد به خوبي در آن مي سوختند ).

توليد گازاكسيژن

گاز اكسيژن ، فراوانترين عنصر در پوسته كره زمين است و تخمينهايي كه در اين زمينه وجود دارد ، مقدار گاز اكسيژن را 46.7% ذكر مي‌كنند.اكسيژن 87% اقيانوسها ( به‌صورت آب ) و 20% درصد جو زمين ( به‌صورت اكسيژن مولكولي O2 يا O3 ) را به خود اختصاص مي‌دهد.اكسيژن بصورت تركيب شده در قالب اكسيد فلزات ،سيليكات ها و كربنات ها در خاك و صخره ها يافت مي شود.گاز اكسيژن نيز همانند گاز نيتروژن از طريق روش هايي كه براي جداسازي اجزاء تشكيل دهنده هوا وجود دارد ،تهيه مي شود.


كاربرد ها ي گاز اكسيژن

1.    استفاده از اكسيژن مايع به عنوان اكسيد كننده در نيروي حركتي موشكها

2.    استفاده از گاز اكسيژن جهت اكسيژن رساني در بيمارستان ها

3.    استفاده از گاز اكسيژن در جوشكاري

4.    استفاده از گاز اكسيژن در ساخت فولاد

 

ادامه مطلب در :

گاز اكسيژن ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ ۲۸ آذر ۱۳۹۶ توسط اكبر جوادي | نظرات (0)

گاز  Z-Air

گاز هواي خشك يا گاز Z-Air : هواي خشك يا هواي فشرده كه به هواي صفر هم مشهور است كه با نماد شيميائي Z-Air هم نمايش داده مي شود همان هوايي است كه ما در آن نفس مي كشيم و زندگي مي كنيم فقط با اين تقاوت كه فشاري بالاتر از فشار جو بر آن وارد شده و بصورت فشرده در آمده است .
اين هواي فشرده به كمك روش هائي رطوبت زادائي و عاري از بخار آب مي شود  تا حداقل رطوبت ممكن را داشته باشد به همين دليل به هواي خشك مشهور است.
گاز Z-Air در صنعت گاز به عنوان يك مخلوط هاي گازي هم شناخته مي شود زيرا از 20.5% اكسيژن و 79.5% نيتروژن تشكيل شده است.
گاز هواي خشك گازي بي بو و بي رنگ و غير قابل اشتعال است ولي بدليل داشتن درصد بالائي از اكسيژن در شرايط خاص مي تواند منجر به اشتعال شود  وزن مولكلولي هواي خشك  26.0gr/mol  است.

 

ادامه در لينك زير :

گاز  Z-Air

 

گاز نيتروژن

واژه نيتروژن از كلمه يوناني nitron به معني جوش شيرين محلي گرفته شده است كه در قرن هفدهم توسط شيميدان انگليسي بنام دانيل رادرفورد كشف شد.
بدليل بي اثر و خنثي بودن گاز نيتروژن "آنتوني لاوازيه" شيميدان فرانسوي اين گاز را ازت ( بدون زندگي ) ناميد.
گاز نيتروژن يا ازت كوچكترين عضو از گروه پانزدهم جدول تناوبي است كه نماد آن N  و عدد اتمي آن ۷ است. گاز نيتروژن معمولاً به صورت يك گاز غير فلزي، دو اتمي، بي اثر، بي رنگ، بي مزه و بي بو است كه ۷۸% جو زمين را در بر گرفته و عنصر اصلي در بافتهاي زنده است.
اين عنصر داراي وزن اتمي 14.0067 kg/mol است.

 

گاز هليوم

گاز هليوم يا گاز هليم : واژه هليوم (هليم (Helium) ) از واژه يوناني هليوس به معناي «خداي  خورشيد» گرفته شده‌است كه در خورشيد گرفتگي سال 1868 بطور همزمان توسط  پيئر جانسن "شيميدان فرانسوي"  و نورمن لوكئير "شيميدان انگليسي" با مشاهده طيف ناشناخته اي با خط زرد در طيف سنجي نور خورشيد كشف شد.
در سال 1895  آبراهام لانگلت و تئودور كليو شيميدان سوئدي هليوم را شناسائي و  از سنگ معدن كلويت كه معدن اورانيوم است بدست آوردند.
ادوارد فرانكلن "شيميست انگليسي" اين عنصر را هليوس نامگذاري كرد و چون انتظار مي رفت فلز باشد به آن پسوند ium- داد. ( بعدها با وجود مشخص شدن اين نكته كه گاز هليوم يك عنصري غير فلزي است اما نام آن تغيير نكرد ).

 

گاز نرمال بوتان

گاز نرمال بوتان يا گاز بوتان طبيعي با فرمول مولكولي  C4H10 چهارمين عضو خانواده آلكان ها به شمار مي آيد كه در آن هر چهار كربن بصورت خطي و زنجير وار به هم وصل مي باشند.
جرم مولكولي گاز نرمال بوتان  58.12gr/mol  است.
گاز نرمال بوتان در شرايط فشار و دماي استاندارد بصورت گازي بي رنگ ، بي بو ، غير سمي و بسيار قابل اشتعال است.

 ادامه مطلب...
[ ۱ ][ ۲ ]